Skip to content
GRATIS verzending vanaf 3 paar (BENELUX)

News

Huldenberg and Sox Footwear

by Chamain van Zyl 02 Aug 2021

Sox Footwear Belgium is now the proud partner of the official WK-dorp Huldenberg. This collaboration features four custom designs for Huldenberg. The event is set to take place from 19 and 26 September 2021 in the Flanders region of Belgium. 

Sox Footwear Belgium is nu de trotse vennoot van het officiële WK-dorp Huldenberg. Deze samenwerking omvat vier aangepaste ontwerpen voor Huldenberg. 

Bestel nu

Huldenberg officieel WK-dorp

Van 18 tot en met 26 september organiseert Vlaanderen, de bakermat van de wielersport, de 100ste verjaardag van het Wereldkampioenschap Wielrennen. Naast de 4 gaststeden Antwerpen, Leuven, Brugge en Knokke-Heist kregen 5 gemeenten vanwege de organisatie de titel van officieel WK-dorp. Huldenberg is één van deze 5 gemeenten en beschikt bovendien met de beruchte Smeysberg over dé scherprechter in het parcours.

Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
this is just a warning
Shopping Cart
0 items